MitoDys Therapeutics Ltd logo

MitoDys Therapeutics Ltd.

MitoDys Therapeutics is a ´virtual company that aims to discover and develop highly innovative therapeutic agents targeted to both the motor and non-motor symptoms prevalent in patients with select rare neurodegenerative conditions.

MitoDys Therapeutics is aiming for, the development of drugs taken in conjunction with L-DOPA that attenuates or blocks the onset of dyskinesia while not interfering with its efficacy in the treatment of PD.

0
Management
0
Technology
0
Deals/Partnering
0
Research Pipeline
0
Funding
BioStartup's Score 0 / 50

KEY DETAILS

Websitehttp://www.mitodys.com
Founded2012
Disease Focus
Development Stage
STOCK CODENon Listed
Address
Cobwebs, Hixet Wood, OX7 3SB
Chipping Norton
United States
Email
Contact Number

MitoDys Therapeutics is a ´virtual company that aims to discover and develop highly innovative therapeutic agents targeted to both the motor and non-motor symptoms prevalent in patients with select rare neurodegenerative conditions.

MitoDys Therapeutics is aiming for, the development of drugs taken in conjunction with L-DOPA that attenuates or blocks the onset of dyskinesia while not interfering with its efficacy in the treatment of PD.

[atom_linkedin linkedin_option=”CompanyInsider” linkedin_id=”https://www.linkedin.com/company/mitodys-therapeutics-limited” connections=”true” suffix=””]

In Feb 2014, Mitodys Therapeutics successfully raised £150,000 to fund the initial optimisation and validation of its drug-discovery platform through initial drug prototypes. The lead investor in this round was The Life Neurological Research Trust.